Medlemmar

Medlemsverksamheten

Kära medlemmar!

Av praktiska skäl (och för att reta aptiten på icke-medlemmar) är denna sida tillgänglig för alla men har tillämplighet endast för medlemmar.

Sällskapet ligger för närvarande på drygt 250 medlemmar, fortfarande svagt ökande.

Medlemsavgiften berättigar inte bara till deltagande i sällskapets arrangemang, innefattande vår numera traditionella vårträff i Stockholm, vår likaledes numera traditionella sommarutflykt samt årsmötet på hösten i Lund med föredrag och annat trevligt utan numera också ett oregelbundet utkommande medlemsblad benämnt "I sicksack genom Hellervärlden" distribuerad på elektronisk väg.

Avgiften berättigar därjämte till ett exemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre skrifter till lägre pris. Se sidan Skrifter och böcker.

Medlemsavgifter

 

För att göra livet lättare för vår kassör görs alla ekonomiska transaktioner via bankgiro. När ni härnäst (det vill säga snarast) betalar in er årliga skärv för medlemskapet gör ni det genom att sätta in 150 kronor (alternativt 200 kronor för par) på bankgirokonto 116-6842. Glöm inte att ange avsändare (gärna både postadress och telefonnummer) och om ni skaffat eller bytt e-postadress. Förifylld bankgiroblankett kan laddas ner och skrivas ut här

Är Du ny medlem bör Du uppge namn, adress, tfnnummer och e-postadress. Om Du använder Internetbank kan det vara svårt att få in all information på det lilla textfältet. Var då vänlig att skicka ett email till claesg.lindskogsnabelatelia.com med denna information.

Speciellt är e-postadressen viktig för oss eftersom nästan all information och medlemsskriften "I sicksack genom Heller-världen" enbart skickas via e-post. Om Du inte själv har e-post vore det värdefullt om Du kan uppge en e-postadress till vän eller släkting som Du har förtroende för att vidarebefordra ev utskick från oss. 

Observera att numera skall medlemsavgiften vara inbetald före den 1 juli varje år för att undvika avbrott i utskicket av medlemstidningen "I sicksack". Vidare är det naturligtvis så att en betald medlemsavgift ( i förekommande fall för bägge personerna på samma adress) är nödvändig för att anmälningar till sällskapets utflykter och resor skall vara giltiga. 

Nya En Fyra Skåne (f.d. En Fyra Skåne)

Fr. o.m. 2015 har En Fyra Skåne ombildats till Nya En Fyra Skåne.

Nya En Fyra Skåne består av Frans G. Bengtsson-sällskapet, Hjalmar Gullberg-sällskapet, Fakiren-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Medlemskap berättigar till full medlemskap i dessa fyra sällskap.

 

Anledningen till ombildningen är att Piraten-sällskapet hoppat av samarbetet. Till vår illustra skara har vi i stället knutit Hjalmar Gullberg-sällskapet.

Se mer om Nya En Fyra Skåne (NEFS) genom att trycka på länken i listan till vänster.

 

Årsavgiften för NEFS är 450 kr för en person och 600 kr för familj på samma adress och gäller per kalenderår. Man betalar lämpligen före årsskiftet till bankgiro 167-3508 (OBS ej samma bankgiro som Frank Heller-sällskapet). Bankgiroblankett för 2017 finns här.

Aktiviteter år 2016

8 mars: Jorden runt på Casino Cosmopol i Malmö

Göran Wessberg kom resande för att berätta om Phileas Fogg Juniors fiktiva resa jorden runt ”in 80 Games”. Han kåserade på kasinot i Malmö för ett 20-tal medlemmar om spel och dobbel i gången tid och idag innan det var dags att hugga in på en riktig ”rosenburgare” för att stilla hungern. Några dristade sig sedan ner till spelsalarna för att pröva lyckan där. En rapport med bilder finns via denna länk.

 

19, 21 och 23 mars

Den 19, 21 och 23 mars talade vår hedersordförande om Frank Heller på tre bibliotek i Stockholm.

 

30 april

Som nu blivit tradition samlades Frank Heller-medlemmar denna kväll till Sista April-spex i Lund. Spexet i år var det välkända Djingis Khan. Efter spexet åts en god middag. En rapport med bilder finns här.

 

20 juli

Det traditionella firandet av författarens födelsedag skedde även detta år på Trollenäs slott. Se länk för berättelse och fotografier.

 

Bokbord

Även detta en traditionell händelse på Stockholms gator. För tredje året i följd bemannade och bekvinnade vi ett bord längs världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm. Tyvärr var vädret inte det bästa så våra Hellerböcker och årsskrifter fick ligga under genomskinlig plast för att stå emot duggregnet. Det blev dock en tillräcklig omsättning för att gå med plus och framför allt blev det några trevliga samtal över disk så vi fortsätter med att sprida kunskap om vårt sällskaps existens.

 

Årsmöte 1 oktober

Mötet skedde traditionsenligt i Lund. Ekonomisk redovisning, Protokoll och bilder återfinns under respektive länk. Länkfinns här till Årsredovisning och en beskrivning av årsmötet kommer senare. Den nya listan på styrelse och förtroendevalda finns här.

 

Capri och Rom-resa i författarens spår 9-14 november

23 resenärer hade förmånen att följa med på denna resa. Ett (verklighetsjusterat) program finns här. En reseberättelse kommer senare men bilderna kan man se redan här.

 

Julbord den 9/12 i Stockholm

Vi fortsatte traditionen med ett julbord i kajutan på restaurangbåten Harö Krog i Stockholm. Den ligger nu direkt under St Eriksbron. Mellan rätterna blev det bl a en rapport från Italienresan och senaste Hellernytt.

 

 

Konstlotteriet

 

Som meddelades på årsmötet har sällskapet genom en donation fått tre bilder utförda av vår sällskapsillustratör Petter Lawenius. Bilderna är av allra högsta klass.

1.Gunnar Serner och Annie Kragh utanför Palazzo Bonaparte i Rom är original till årsboken 2016

2.Annie Kragh på kamelryggen är från årsboken 2011.

3.Frank Heller – en äventyrshistoria var den första årsboken 2006.

 

De två senare är nummer 1 av 18.

Storlek inkl. passepartout 40x30 cm.

 

Bilderna kan ses på undersidan för skriftbeställning.

 

Förutom bilderna blir det tre bokpriser – varav ett en komplett omgång av våra årsböcker. Totalt vinstvärde 10-12 000 kronor.

 

Det finns 100 lotter à 100 kr för våra medlemmar. Sätt in belopp för önskat antal lotter på bankgiro 116-6842. Du får sedan ett email om vilket/vilka lottnummer du har fått. Dragning sker vid årsmötet 2017.

 

 

 

Inga Lunda-promenader tillsammans med Nya En Fyra Skåne har företagits under 2016.

 

 

Aktiviteter år 2017

 

För kvarstående begivenheter detta år, se Kalendarium (tryck på denna rubrik i listan till vänster).

 

OBS Aktiviteter tillsammans med Nya En Fyra Skåne redovisas på dess egen sida (se listan till vänster).

 

Aktiviteter under tidigare år

För aktiviteter under resp år, se länkar enligt nedan

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

Tidigare år: Diverse möten; Årsmöten dessa år nås via länkar längst ned på denna sida.

 

OBS Aktiviteter tillsammans med Nya En Fyra Skåne inklusive genomförda Lundapromenader redovisas på dess egen sida (se listan till vänster).

 

 

Utflykter/resor under tidigare år

De större utflykter/resor som genomförts är:

2005 en utflykt till Eslöv och Bosarps prästgård

2006 en 2-dagars resa till Bornholm med bl a besök på Frank Hellers Casa Collina i Allinge

2007 en utflykt till Wanås och Lösen inkl Lösens Prästgård

2008 en utflykt till Köpenhamn

2009 en utflykt till Lund 

2010 en resa till Gdansk

2011 en resa till Själland

2012 en resa till Menton

2013 var utflykten (tänkt att gå till Varberg och Göteborg) inställd

2014 en resa till Ungern

2015 en resa med Inlandsbanan

Andra aktiviteter tidigare år

Andra länkar

Årsmötet 2011 (OBS Detta är en rekonstruktion, originalet har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden)

Årsmötet 2010

Årsmötet 2009

Årsmötet 2008

Årsmötet 2007

27 jan, 2017