Medlemmar

Medlemsverksamheten

Kära medlemmar!

Av praktiska skäl (och för att reta aptiten på icke-medlemmar) är denna sida tillgänglig för alla men har tillämplighet endast för medlemmar.

Sällskapet ligger för närvarande på ca 230 medlemmar.

Medlemsavgiften berättigar inte bara till deltagande i sällskapets arrangemang, innefattande vår numera traditionella vårträff i Stockholm, vår likaledes numera traditionella sommarutflykt samt årsmötet (som fr om 2019 avlöper på våren) med föredrag och annat trevligt utan numera också ett oregelbundet utkommande medlemsblad benämnt "I sicksack genom Hellervärlden" distribuerad på elektronisk väg.

Avgiften berättigar därjämte till ett exemplar av sällskapets årsskrift samt till införskaffandet av äldre skrifter till lägre pris. Se sidan Skrifter och böcker.

Medlemsavgifter

 

För att göra livet lättare för vår kassör görs alla ekonomiska transaktioner via bankgiro. När ni härnäst (det vill säga snarast) betalar in er årliga skärv för medlemskapet gör ni det genom att sätta in 150 kronor (alternativt 200 kronor för par) på bankgirokonto 116-6842. Glöm inte att ange avsändare (gärna både postadress och telefonnummer) och om ni skaffat eller bytt e-postadress. Förifylld bankgiroblankett för 2019 kan laddas ner och skrivas ut här (Word) eller här (PDF). 

Är Du ny medlem bör Du uppge namn, adress, tfnnummer och e-postadress. Om Du använder Internetbank kan det vara svårt att få in all information på det lilla textfältet. Var då vänlig att skicka ett email till claesg.lindskogsnabelatelia.com med denna information.

Speciellt är e-postadressen viktig för oss eftersom nästan all information och medlemsskriften "I sicksack genom Heller-världen" enbart skickas via e-post. Om Du inte själv har e-post vore det värdefullt om Du kan uppge en e-postadress till vän eller släkting som Du har förtroende för att vidarebefordra ev utskick från oss. 

Nya En Fyra Skåne (f.d. En Fyra Skåne)

Fr. o.m. 2015 har En Fyra Skåne ombildats till Nya En Fyra Skåne.

Observera att numera skall medlemsavgiften vara inbetald före den 1 juli varje år för att undvika avbrott i utskicket av medlemstidningen "I sicksack". Vidare är det naturligtvis så att en betald medlemsavgift ( i förekommande fall för bägge personerna på samma adress) är nödvändig för att anmälningar till sällskapets utflykter och resor skall vara giltiga. 

Nya En Fyra Skåne består av Frans G. Bengtsson-sällskapet, Hjalmar Gullberg-sällskapet, Fakiren-sällskapet och Frank Heller-sällskapet. Medlemskap berättigar till full medlemskap i dessa fyra sällskap.

 

Anledningen till ombildningen är att Piraten-sällskapet hoppat av samarbetet. Till vår illustra skara har vi i stället knutit Hjalmar Gullberg-sällskapet.

Se mer om Nya En Fyra Skåne (NEFS) genom att trycka på länken i listan till vänster.

 

Årsavgiften för NEFS är 450 kr för en person och 600 kr för familj på samma adress och gäller per kalenderår. Man betalar lämpligen så snart möjligt efter årsskiftet till bankgiro 167-3508 (OBS ej samma bankgiro som Frank Heller-sällskapet). Bankgiroblankett för 2018 finns här (Word) eller här (PDF).

Aktiviteter i Frank Heller-sällskapet år 2018

 

4 mars. Dag Hedman om Frank Heller

Ett föredrag om vår kände äventyrsförfattares liv och verk med Dag Hedman,

som disputerade på Eleganta eskapader.

Varför var Frank Heller så populär? Hur skrev han? Varför föreslogs han till

nobelpriset i litteratur 1915? Dessa frågor och andra behandlades på Casino Cosmopol i Malmö. Referat och fotografier finns här.

 

5 mars. Föredrag i Stockholm

Måndagen den 5 mars gästade vår ordförande Ivo Holmqvist Stockholm. Där hade Göran Wessberg bjudit in till en kulturafton under rubriken Författare i exil.

I ett av ca 30 åhörare mycket uppskattat föredrag kåserade Ivo om sju svenska författare som av en eller annan anledning tvingats lämna Sverige i början av 1900-talet. Många av dem kom att vistas kortare eller längre tid i Köpenhamn. Naturligtvis uppehöll sig Ivo ganska länge vid Frank Heller som ofta vistades på andra sidan sundet – han kunde ju inte få trampa svensk jord igen förrän efter 1926. Han umgicks med flera av de andra landsflyktiga som till exempel Henning Berger, Gustaf Hellström och Adolf Hallman. Den senare var ju både skribent och konstnär. Den för oss alla bekanta Hellervinjetten som bland annat pryder detta medlemsblad stammar ju från honom.

Avslutningsvis fick Ivo tillfälle att tala lite om nyzeeländsk kultur och natur – något som han ju känner väl till efter alla sina år i Antipodien.

 

27 april. Sedvanligt spex i Lund

 

”Vyssa lulla kilen/ som jag fann i Nilen. / Liten Moses, rar och söt,/ mor din, hon var allt ett nöt,/ när hon i ett piltråg/sköt dig ut på nilvåg…”

Kort före sin 18-årsdag på våren 1904 var Gunnar Serner med i karnevalståget i Lund. Fast om han fanns på plats fyra år senare när Uarda hade premiär vet vi inte. Detta första och mest livskraftiga av alla lundaspex har satts upp otaliga gånger sedan dess, sällan med större ändringar. Att se och höra ett spex har hunnit bli en tradition för Frank Heller-sällskapet, tack vare Kaeth Gardestedt (detta år ersatt av vikarierande Claes Lindskog), som ordnar alla praktikaliteter. Så också i år: den 27 april generalrepeterades Uarda i Akademiska Föreningens stora sal. Ett trettiotal medlemmar roades av den mycket professionella uppsättningen, från första bänk (några av oss flyttade efter hand bak i lokalen, ljudnivån var hög). De ständiga bisseringarna gjorde att timmen blev sen för den superba supén i en angränsande lokal i AF-borgen. Vid desserten passade kassören på att informera om kommande resa till Menorca och ordföranden ordade kort om Hjalmar Gullbergs båda hyllningsverser till Gunnar Serners femtioårsdag och fick hjälp att identifiera förlagan till den andra versen – en längre version av vad som sades finns i sommarnumret av I Sick Sack.

 

20 juli, Trollenäs

I år var det ett 20-tal medlemmar som samlades vid slottstrappan i Trollenäs på Gunnar Serners födelsedag. Ordföranden var där och välkomnade, Fredrik Tersmeden kåserade om Fakiren i slottsmiljö innan Pär Henning som vanligt tog till orda och berättade om Frank Hellers liv och verk för 100 år sedan. Pärs föredrag och bilder från mötet finns här.

 

19 augusti, Bokbord i Stockholm

Söndagen den 19 augusti var det återigen dags för världens längsta bokbord. I år placerades alla litterära sällskap i gången från Drottninggatan mot Norra Latin. I sex timmar bemannade Pär Henning, Anders Holm och Rolf Englund vårt bord och sålde riktigt bra. Framför allt var det årsböcker som vi kunde sälja till ett bra förmånspris. Vi fick också tillfälle att göra en kort presentation av oss och den kommande årsboken vid en av de fem läsningar som DELS ordnade under dagen vid våra bord.

 

6 oktober, årsmöte på Grand i Lund

Denna lördag var det dags för årsmötet på Grand. Mötet inledddes med lunch och därefter vidtog de sedvanliga formella förhandlingarna. Förra årets styrelse återvaldes och verksamhetsberättelse och ekonomi genomgicks och revisorerna rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen, vilket godkändes av mötet.

Ett förslag på ändringar av stadgarna så att verksamhetsåret skulle bli lika med kalenderåret hade väckts vid förra årsmötet. Anledningen till ändringen är att på så sätt erhålls en bättre överensstämmelse mellan styrelsens ansvarsperiod och verksamhetsperioden. Detta förslag godkändes nu en andra gång, varför stadgarna således är ändrade och nästa årsmöte hålls 1:a kvartalet 2019. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och protokoll finns under respektive länk. De något ändrade stadgarna återfinns på denna länk.

 

Årsboken presenterades av Pär Henning och delades ut till de närvarande.

Eftersom årsboken ju handlar om Storhertigens olika äventyr och finanser var det förstås program-fokus på just detta. För första gången i Sverige visades Gustaf

Gründgens talversion från 1933 av Die Finanzen des Grossherzogs.

Göran Wessberg kommenterade filmatiseringen och Pär Henning, som också hade hittat den kompletta utgåvan i USA, hade förtjänstfullt försett filmen med svenska texter. Det var inte så mycket kvar av Hellers intrig men publiken uppskattade hörbart filmen ändå. I rollen som Professor Pelotard såg man en debuterande Heinz Rühmann. Avslutningsvis kåserade Hans Aili om Filip Collin och kvinnorna. Förhoppningsvis kan vi återge hans föredrag i ett kommande nummer av medlemsbladet.

 

 

18-22 oktober, resa till Menorca

Resan har genomförts med mycket lyckat resultat. Vädret var trots pessimistiska väderleksförutsägelser charmant, hotellet var mycket bra och mycket lärde man sig om Minorca (numera Menorca). Hans Aili gjorde en heroisk insats när han levandegjorde det som aldrig existerat, nämligen Frank Hellers inspirationer från staden Mahon och ön Minorca. En reseberättelse finns i I Sicksack (nedladdningsbar här) och en fotografikavalkad är planerad.

För aktiviteter under resp år, se länkar enligt nedan

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 

Diverse möten under åren före 2012

 

Årsmöten dessa år nås via länkar längst ned på denna sida.

 

OBS Aktiviteter tillsammans med Nya En Fyra Skåne inklusive genomförda Lundapromenader redovisas på en egen sida (se listan till vänster).

Aktiviteter under tidigare år

Utflykter/resor under tidigare år

2005 en utflykt till Eslöv och Bosarps prästgård

2006 en 2-dagars resa till Bornholm med bl a besök på Frank Hellers Casa Collina i Allinge

2007 en utflykt till Wanås och Lösen inkl Lösens Prästgård

2008 en utflykt till Köpenhamn

2009 en utflykt till Lund 

2010 en resa till Gdansk

2011 en resa till Själland

2012 en resa till Menton

2013 var utflykten (tänkt att gå till Varberg och Göteborg) inställd

2014 en resa till Ungern

2015 en resa med Inlandsbanan

2016 en resa till Capri och Rom. Program och bilder finns

2017 en resa till Jönköping (kort beskrivning finns i aktiviteter 2017)

2018 en resa till Minorca

De större utflykter/resor som genomförts är:

Andra aktiviteter tidigare år

Andra länkar

Årsmötet 2011 (OBS Detta är en rekonstruktion, originalet har tyvärr försvunnit ut i cyberrymden)

Årsmötet 2010

Årsmötet 2009

Årsmötet 2008

Årsmötet 2007

Medlemsblad (I Sicksack genom Hellervärlden)

 

Skickas ut per e-post till alla medlemmar som betalt medlemsavgift före den 30 juni varje år. Äldre nummer kan läsas och laddas ned genom att använda länkarna nedan.

 

2012 Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

Nr 7

Nr 8

Nr 9

Nr 10

2013 Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

2014 Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

2015 Nr 1

Nr 2

2016 Nr 1

2017 Nr 1

2018 Nr 1

29 nov, 2018